VLORA ENGINEERING Sh.p.k ofron asistencë teknike të kualifikuar për të gjitha llojet e impianteve dhe jo vetem

ASISTENCA TEKNIKE

 

VLORA ENGINEERING Sh.p.k ofron asistencë teknike të kualifikuar për të gjitha llojet e impianteve në Vlore, krahinë dhe më gjerë dhe është një tregtar i autorizuar për markat më prestigjioze në sektor.

 

Teknikët ekspertë të angazhuar nga Kompania kujdesen për ndihmën dhe mirëmbajtjen e impianteve, duke garantuar një shërbim të cilësisë më të lartë, siç dëshmohet nga Licencat dhe Certifikatat  që zotëron VLORA ENGINEERING Sh.p.k.

 

 

 

Asistenca Teknike Mitsubishi Electric

Vlora Impianti è assistenza tecnica Mitsubishi Electric


 

VLORA ENGINEERING Sh.p.k është asistente teknike e Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Corporation është një kompani japoneze me seli në Tokio, Godina Tokio. Prodhon materiale elektrike, elektronike dhe arkitektonike dhe është një nga prodhuesit më të mëdhenj të paneleve fotovoltaike.

Faqja zyrtare: www.mitsubishielectric.co.j

 

 

Asistenca Teknike ATAG Italia

Assistenza tecnica Atag

 

ATAG Hollanda ka revolucionarizuar botën e ngrohjes duke shpikur "Kaldajën me kondensim" dhe për më shumë se 30 vjet është lider në teknologjinë e kondensimit. Një teknologji e përparuar e aplikuar me një filozofi të veçantë: vëmendje e vazhdueshme ndaj mjedisit që synon koordimimin ndermjet - kursime sa më të mëdha të energjisë me zvogëlimin maksimal të emetimeve ndotëse.

Faqja zyrtare: http://www.atagitalia.com/

 

 

Asistenca teknike HIKVISION

Vlora Impianti è assistenza tecnica Hikvision

VLORA ENGINEERING Sh.p.k është asistente teknike e Hikvision

Hikvision, kompania numër 1 në botën e sigurisë, themeluar në 2001 për të projektuar dhe zhvilluar zgjidhje të plota të mbikëqyrjes video dhe për vetëm 15 vjet është berë lider botëror në sektorin CCTV

 

Faqja zyrtare: http://www.hikvision.com/

 

 

Asistenca teknike HAIER

 

Vlora Impianti è assistenza tecnica Haier


 

VLORA ENGINEERING Sh.p.k është asistente teknike e Haier

Haier është një kompani italiane lider në kondicionerët, klimatizatorët dhe zgjidhjet përkatëse bazë të sistemeve të kondicionimit të ajrit.

Faqja zyrtare: www.haiercondizionatori.it

 

  

Asistenca Teknike ZEHNDER

 

Vlora Impianti è assistenza tecnica Zehnder


 

VLORA ENGINEERING Sh.p.k është asistente teknike e Zehnder

Zehnder është një kompani udhëheqëse në projektimin e radiatorëve, konvektorëve dhe pllakave, deri te sistemet për klimën dhe ventilimin rehatues për hapësirat e banimit.

Faqja zyrtare: http://www.zehnder.it/

 

 

Asistenca teknike PANASONIC

 

Vlora Impianti è assistenza tecnica Panasonic


 

VLORA ENGINEERING Sh.p.k është asistente teknike e Panasonic

Panasonic Corporation është një nga kompanitë më të mëdha në botë në prodhimin e materialeve elektrike dhe elektronike, themeluar në Osaka në 1918 nga Konosuke Matsushita

Faqja zyrtare: http://www.panasonic.com/it/