Realizojme Impiante Alarmi pa fije ne Vlore, kudo ne Shqiperi

allarme senza fili Cremona

 

IMPIANTE ALARMI

 

VLORA ENGINEERING Sh.p.k instalon dhe kujdeset për mirëmbajtjen e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të sistemeve pa përcjellës në të gjithë qarkun e Vlores dhe më gjerë.

 

Një alarm pa përcjellës është një mjet themelor praktik dhe i sigurisë për të luftuar vjedhjet dhe përpjekjet për ndërhyrje brenda hapësirave shtëpiake ose të zyrave.

 

Përbërja dhe elementët kryesorë të një sistemi alarmi pa përcjellës

Një alarm pa përcjellës përbëhet nga elementë që komunikojnë me njëri-tjetrin via wireless, këtu mund të krijoni një ide se cilët përbërës janë të nevojshëm dhe cilat janë opsionale, këtu kimi një diagramë që mund t'ju japë një ide.

Diagrama e sistemit të alarmit pa përcjellës.

 

schema sistema di allarme senza fili

 

Moduli kombinator GSM

Modul brenda panelit të kontrollit për të vendosur një kartë SIM. Lejon lidhjen me rrjetin telefonik GSM dhe funksione të shumta, përfshirë dërgimin e sms-ve për të raportuar se cili sensor ka shkaktuar alarmin, bën thirrje, lejon aktivizimin ose çaktivizimin në distancë të sistemit përmes telefonit ose mesazhit sms, etj.

 

Mikroprocesori mbikqyrës Antijamming

Truri i një njësie kontrolli është mikroprocesori i tij, që shërben për të garantuar performancë më të mirë dhe nivele më të larta sigurie. Funksioni Antijamming: i quajtur edhe anti-verbues, zbulon përdorimin e një mbartësi të fiksuar në R.F. (radio frekuencë) që përdoret për maskimin. Mbikëqyrja e komunikimit në mënyrë dy-drejtimshe me përbërësit e sistemit për të siguruar që çdo anomali ose sabotim i tentuar të raportohet menjëherë.

 

Sensorët e jashtëm

Këto janë sensorë specifikë për ambiente të jashtme, rezistent ndaj lagështisë dhe ujit. Ata mbrojnë ballkonet, kopshtet dhe çdo hapësirë ​​të jashtme duke alarmuar sistemin kur zbulohet ndërhyrësi.

 

Mbikqyrja video

Është e dobishme nëse doni të filmoni atë që ndodh në rast alarmi. Këto kamera IP integrohen plotësisht me sistemin e alarmit.

 

Vonesa e hyrjes

Në përgjithësi, njësitë e kontrollit kanë një vonesë hyrje me kohë të paracaktuar për disa sekonda. Do të thotë që nga momenti kur dera e hyrjes hapet, ju keni disa sekonda për të çaktivizuar alarmin duke shtypur kodin sekret në tastierë. Koha e vonesës mund të ndryshohet nga përdoruesi. (Referojuni manualeve të panelit të kontrollit).

 

Sistemi nderhyrjes manipulative

Njësitë e kontrollit të cilësisë kanë një sistem të atillë që aktivizon alarmin nëse hiqen nga muri ose manipulohen.

 

Parcelizimi

Parcelizimet më të zakonshme bëhen për jashtë shtëpisë / natën në shtëpi. Duke aktivizuar sistemin me butonin AËAY: të gjithë sensorët dhe përbërësit e sistemit aktivizohen. Duke aktivizuar sistemin me butonin Home, i njohur gjithashtu si programi Night: aktivizohen vetëm sensorët e jashtëm dhe ato rrethues/ perfierik. Ky funksion përdoret gjatë natës në mënyrë që të lëvizni lirshëm nëpër shtëpi.

 

Kuadri elektrik

Është truri i sistemit, që menaxhon të gjitha funksionet e sistemit, përpunon informacionin e marrë nga përbërësit e sistemit dhe aksesorët dhe në rast të ndërhyrjes shkaktohet alarmi. Në panelet e kontrollit pa përcjellë, shpesh ka të inkorporuar një ekran, një tastierë dhe një sirenë të brendshme.

 

Sensorët e dyerve / dritareve

Më shpesh këto quhen kontakte magnetike dhe përbëhen nga dy magnet të vegjël që do të aplikohen njëri në fletën e derës dhe tjetri në kornizë. Kur dritarja hapet, dy kontaktet shkëputen dhe dërgojnë sinjalin në njësinë e kontrollit e cila shkakton alarmin.

 

Sensorët e lëvizjes brendshme

Sensorët e brendshëm, të quajtur gjithashtu detektorë lëvizje janë sytë e sistemit; ata zbulojnë praninë e ndërhyrës brenda shtëpisë duke aktivizuar alarmin. Ata gjithashtu referohen si sensorë volumetrikë. Këshillohet të vendosen në pikat strategjike të kalimit.

 

Ata adoptojnë një, dy ose më shumë teknologji. Në përgjithësi dy teknologjitë e përdorura janë mikrovalë infra të kuqe PIR dhe MË. Sensori vetëm i një teknologjie është më i prirur për alarme falco.

 

Adoptimi i një ose më shumë detektorëve të brendshëm, që i shtohen mbrojtjes periferike, garanton siguri më të madhe krahasuar me rastin kur do kishim vetëm mbrojtjen periferike; sepse vërtetë mund të marrin nje sinjal alarmi nga mbrojtja periferike, por mund të ndodhë që kjo të veprojë mbasi ndërhyrsi të jetë larguar.

Nëse më pas marrim një telefonatë të mëtejshme duke iu referuar një sensori të brendshëm volumetrik, duke qenë i sigurtë se dikush ka hyrë brenda shtëpisë, në këtë rast mund të kontaktojmë policinë, rojen, fqinjin, etj.

 

Sensorët e lëvizjes së jashtme

Ky lloj sensori është shumë i dobishëm për ata që duan të parandalojnë çdo përpjekje për t'iu afruar shtëpisë. Kur ndërhyrësi hyn nga një ballkon ose një kopsht, ai zbulohet menjëherë nga sensori i jashtëm që shkakton alarmin.

Ato kufizojnë dëmet që mund të shkaktohen nga përpjekjet e dhunshme përmes dyrve dhe dritareve, sepse parashikojne cdo tentative për t’ju afruar objektit; kur keqbërësi futet ne ballkon ose në kopsht, ai zbulohet menjëherë nga sensori i jashtëm që aktivizon alarmin.

 

Më të përdorurat në ballkone janë sensorët volumetrike për jashtë, ndërsa për kopshtet janë ato me barrierë vëllimore për jashtë, të cilët përdoren për mbrojtjen periferike (këto janë barriera të rrezeve të padukshme të cilat nëse ndërpriten shkaktojnë alarmin).

 

Sirena e jashtme

Sirena e jashtme është pajisja që në rast të një përpjekje për ndërhyrje tingëllon dhe lëshon flakë për të tërhequr vëmendjen e fqinjit.

Duhet të jetë e pozicionuar jashtë shtëpisë, mundësisht e dukshme në mënyrë që të ketë edhe funksionin parandalues. Sinjali i dritës përdoret për të bërë të qartë shpejt se nga cila shtëpi vjen tingulli i alarmit, duke lehtësuar kështu ndërhyrjen e policisë.

Një sirenë e mirë e jashtme, zakonisht është e pajisur me një bateri tampon e cila garanton funksionimin e saj të plotë edhe në rast të shkëputjes nga rrjeti elektrik, siç është prerja e kabllove.

 

Pajisjet e kontrollit të alarmit pa përcjellës

Telekomanda

Telekomanda lejon përdoruesin të aktivizojë funksionet e zakonshme shumë shpejt duke shtypur butonat në të. Për shembull: aktivizoni, çaktivizoni, aktivizoni programin e natës, etj.

Tastiera

Tastiera është pajisja që instalohet pranë hyrjes kryesore. Për të aktivizuar alarmin, thjesht shtypni butonin e aktivizimit në tastierë; për të çaktivizuar alarmin duhet së pari të futet fjalëkalimi dhe pastaj të shtypet butoni i çaktivizimit. Tastiera gjithashtu lejon aktivizimin e programit të natës, përgjithësisht në ekranin e tij ka edhe të dhëna të tilla si koha, data, etj. ..

 

Celësi elektronik Tag

Është i preferueshëm për pjesën më të madhe të telekomandës dhe nuk ka bateri. Shumë i lehtë për t'u

përdorur, kalohet përpara hyrësit pa pasur nevojë të mbani mend kodet. Në versionet më moderne, ai gjithashtu shfaq statusin e alarmit. Kërkon ndërhyrjen e një tekniku për ta instaluar në një kuti normale postare 503 të vendosur afër hyrjes.

 

Nëse keni nevojë të ndërtoni një nga sistemet tona të alarmit pa përcjellës në zonën e Vlores dhe qarkun, na, Konktatoni Tani!