VMC IMPIANTET E KËMBIMIT TË AJRIT ( ventilimi mekanik i kontrolluar)

Impianti di ventilazione meccanica controllata

IMPIANTET KËMBIMIT TË AJRIT ( ventilimi mekanik i kontrolluar)

 

Një mundësi tjetër shumë e mirë për rehatinë tuaj, jepet nga impjantet VMC (VMK), ose ventilimi mekanik i kontrolluar. Ky lloj impianti parashikon këmbimin e vazhdueshëm të ajrit të ndenjur nga ambientet dhe riintegrimin e ajrit të freskët në vetë mjediset.

 

Sot, me impiantet moderne të rikuperimit të nxehtësisë, mund të ndryshoni ajrin dhe të ngrohni paraprakisht ajrin e pastër, në mënyrë që të optimizoni konsumin. Ju kujtojmë gjithashtu se impiantet automatike të riciklimit dhe shkëmbimit të ajrit janë metoda e vetme në dispozicion për të hequr radonin, një gaz natyror por radioaktiv, i cili arrin në shtëpitë tona nga toka dhe që është më mirë të nxirret jashtë rregullisht nga ambjentet tona, në mënyrë që të jemi sa më pak të ekspozuar ndaj pranisë së tij .

 

Zehnder është i vetmi impiant i çertifikuar i shkëmbimit të ajrit me 90 ÷ 95% rikuperim të nxehtësisë.

 

Për informacion të mëtejshëm, ju rekomandojmë udhëzuesin për impiantet e Ventilimit Mekanik të Kontrolluar……

 

 

 

Nëse edhe ju dëshironi të ndërtoni një nga impiantet tona të Ventilimit Mekanik të Kontrolluar

Na kontaktoni për një vlerësim /preventiv ose kërkoni më shumë informacion.

 

 

Na Kontaktoni per nje vleresim/preventiv ose kerkoni me shume informacion