Specialiste ne impjantet termikë diellore per Uji te nghrohte ne Vlore, kudo ne Shqiperi

CFARE JANË IMPIANTET TERMIKË DIELLOR?

 

Për ndërtimin e sistemeve termike diellore, kompania VLORA ENGINEERING Sh.p.k, e cila operon në Vlore dhe qarkun e Vlores, ofron një paketë "celesa në dorë" që përfshin:

 

inspektime falas

vlerësim / preventiv pa ndonjë kompensim

instalimi dhe testimi i impjantit

mbështetje teknike dhe për normat ligjore

Cilat janë impjantet termike diellore

 

Impjantet termike diellore janë ato impjante të cilat, përmes diellit, prodhojnë ujë të ngrohtë shtëpiak.

 

Ekzistojnë dy lloje të impjanteve termike diellore: me qarkullim natyror dhe me qarkullim të detyruar.

 

Impjantet termike diellore me qarkullim natyror janë ato që kanë bojlerin, që quhet edhe rezervuar depozitimi, që i bashkangjitet direkt paneleve, zakonisht të vendosura në çati.

Impianti solari termici a Cremona

 

Impiantet me qarkullim të detyruar dallohen nga të tjerët sepse në çati kanë vetëm panelet kolektorë diellorë, ndërsa bojleri/rezervuari i depozitimit ndodhet në një ambjent të shtëpisë dhe gjithçka kontrollohet dhe menaxhohet nga një njësi e kontrollit elektronik.Ky lloj impjanti ka një rendiment më të lartë se ata me qarkullim natyror, por gjithashtu ka një çmim pak më të lartë.

 

Legjislacioni parashikon që në ndërtesat e reja dhe të rikonstruktuara të jetë një impjant termik diellor për përdorim familjar.

 

Impjanti termik diellor përdor të njëjtin parim për të prodhuar ujë të nxehtë për përdorim sanitar ose për ngrohjen e ambienteve. Energjia diellore kapet dhe depozitohet për të ngrohur ujin.

 

Përdorimi i një impjanti termik diellor në projektin e rinovimit energjetik të një ndërtese do të thotë maksimizimi i avantazheve që sigurojnë energjitë alternative, për të synuar pavarësinë e burimit të energjisë.

 

 

Nëse doni një kompani të specializuar në impjantet termikë diellore në Vlore ose qarkun e saj, na besoni dhe na Kerkoni nje vleresim/preventiv pa kompensim!