Vlora Engineering Sh.p.k është një kompani e specializuar në impiantet hidraulike dhe elektrike ne Vlore dhe kudo ne Shqiperi.

VLORA ENGINEERING Sh.p.k është një kompani e specializuar në ndertimin, riparimin dhe asistencen e  impianteve hidraulike dhe elektrike me mbi 10 vjet eksperiencë, gjatë së cilës ka ndërtuar dhjetëra sisteme në vende të ndryshme si dhe ne Itali.

 

Kompetenca e kompanisë shtrihet në fusha të ndryshme që mund të jenë me interes për ju: nga impjante sanitare në ato elektrike, nga ngrohja te ftohja, nga fushat hidraulike në ato energjetike, madje edhe në format e ndryshme të energjisë termike, fotovoltaike diellore, si dhe në aplikimet gjeotermike.

 

Licencat dhe çertifikatat që kompania ka marrë ndër vite dhe të lëshuara nga institucione dhe subjekte që operojnë në degë të ndryshme të energjisë, hidraulikës, shëndetit dhe teknologjive termike dhe aplikacioneve të tyre, janë dëshmi e dëshirës së vazhdueshme për të ofruar shërbime gjithmonë të përditësuara dhe të specializuara.

 

Prandaj, VLORA ENGINEERING Sh.p.k është në gjendje t'ju garantojë profesionalizëm, kompetencë, mirësjellje dhe shërbime me cilësi të lartë, por gjithmonë me vëmendje të veçantë për të aplikuar çmime të ndershme dhe zgjidhje të favorshme për ju.

 

Për ndërtimin e impianteve, klienti duhet t’i drejtohet një kompanie të autorizuar, domethënë, të pajisur me licencën specifike të lëshuar nga Dhoma e Tregtisë në të cilën është regjistruar.

 

Nëse zgjidhni një kompani pa autorizim /licencë, ajo mund të përballet me një ndëshkim administrativ, dhe ju do te merrni një impjant pa garancitë e nevojshme nga pikëpamja teknike.

 

VLORA ENGINEERING Sh.p.k plotëson të gjitha kriteret dhe zotëron të gjitha licencat/çertifikatat e nevojshme për kryerjen e shërbimeve të saj.

 

Çertifikimet VLORA Engineering Sh.p.k

Licencat dhe çertifikatat

Zbuloni çertifikimet tona ose

 

Na kontaktoni për të kërkuar një vlerësim/preventiv

 

 Nertojme Impiante Hidraulike 

 

Instalime Kaldaie

Impiante Hidrico - Sanitare  

Impiante te Kondicionimite e Klimatizimit te ajrit 

 Impiante te Ngrohjes

 

Zbulo me shume mbi ndertimin e llojeve te  Impianteve Idraulik

assistenza tecnica impianti a Cremona Vlora

VLORA ENGINEERING Sh.p.k ofron shërbime instalimi, riparimi dhe asistence në shumë lloje të sistemeve të ngrohjes,kondicionimit te ajrit në qarkun e Vlores dhe kudo ne Shqiperi. 

Impiante  Gjeotermik 

Impiante Djellore  Termik   

Impiante te kembimit te Ajrit  

Impiante Fotovoltaik

Sisteme me Pompa Ngrohje

 

Nese keni nevoje per specialiste te impianteve Elektrike dhe Hidraulike ne Vlore dhe kudo ne Shqiperi Kontaktoni menjehere  neper mjet faqes se informacionint dhe do tju japim zgjidhjen me te mire per ju!