Specialistet e Impianteve Gjeotermik ne Vlore dhe Shqiperi

Impianti Geotermici a Cremona Vlora Impianti

CFARË ESHTË GJEOTERMIA ?

 

Sistemet gjeotermale me temperaturë të ulët janë të përhapura në zonat e banuara, veçanërisht në Evropën Veriore dhe Shtetet e Bashkuara, ndërsa në Itali ato janë ende pak të njohura nerse ne Shqiperi akoma jo.

 

Zgjedhja e një sistemi gjeotermik nënkupton sigurimin e një ambienti të rehatshëm shtëpie, të ngrohtë dhe të këndshëm në dimër dhe të freskët në verë, duke përdorur teknologji miqësore me mjedisin dhe të favorshme nga pikëpamja ekonomike.

 

Çfarë është energjia gjeotermale?

 

Gjeotermia është teknika që shfrytëzon temperaturën thelbësisht konstante të tokës.

Sistemet gjeotermale terheqin nxehtësinë nga toka me anë të sondave vertikale ose horizontale dhe mundësisht duke shfrytëzuar ujin nëntokësor, i cili ka një temperaturë pothuajse konstante. Është e mundur të kapet kjo energji duke përdorur lëngun që qarkullon brenda sondave gjeotermale si vektor: nëntoka "funksionon" si një rezervuar (gjeotermik) i aftë për rigjenerim të vazhdueshëm dhe të pavarur. Në këtë mënyrë makineritë gjeotermale prodhojnë, me rendimente të larta, ujë të nxehtë për ngrohje dhe sherbim sanitar, si dhe ujë të ftohtë për kondicionimin e ajrit në verë.

Energjia gjeotermale është e pranishme kudo nën këmbët tona dhe një avantazh tjetër i madh i makinave gjeotermale është se ato kanë "ndikim zero në mjedis", kanë efikasitet të lartë dhe ndotje zero.

 

Avantazhet e Gjeotermisë

 

Përparësitë e energjisë gjeotermale kanë të bëjnë me:

 

më shumë se 75% e energjisë termike të kërkuar për ngrohje vjen nga nëntoka dhe është e lirë;

kosto më e ulët për kËh krahasuar me të gjitha sistemet tradicionale të ngrohjes

kosto më të ulët vjetore të menaxhimit me kursime deri në 70% krahasuar me të gjitha karburantet e tjera fosile;

eliminimi i çdo rreziku: pa rrjedhje gazi dhe pa rrezik zjarri;

mungesa e oxhaqeve të evakuimit të tymit, pa dhomë djegieje, pa rezervuar karburanti;

mirëmbajtje minimale, nuk ka nevojë për kontroll/kolaudim vjetor apo pastrim;

rendimente të larta;

zvogëlimi i emetimeve të CO2 me 55-100%;

Mundësia e përdorimit të një sistemi universal për të ngrohur në dimër, freskuar në verë dhe për të prodhuar ujë të ngrohtë shtëpiak (një sistem i vetëm zëvendëson dy pajisje: kaldajën dhe kondicionerin);

përdorimi i energjisë (gjeotermale) është i rinovueshëm dhe i disponueshëm kudo.

 

 

Nëse keni nevojë për specialistë të impjanteve gjeotermale në Vlore e ku do dhe doni të ndërtoni një të till, ju lutemi drejtohuni tek ne, dhe kërkoni një vlerësim / preventiv ose na kontaktoni për më shumë informacion.

 

Kerkoni nje vleresim/preventiv o na kontaktoni per me shume informacion